Domov > Správy > Správy z priemyslu

Hydraulický systém rýpadla.

2022-02-25

Hydraulický systém rýpadla sa skladá z hydraulických snímačov, hydraulických tlakových spínačov, hydraulických solenoidových ventilov atď. na ovládanie hydraulickej časti rýpadla, ako aj...


Hydraulický solenoidový ventil je solenoidom riadený smerový ventil používaný v hydraulickom systéme na otváranie, zatváranie alebo zmenu smeru toku kvapaliny. Ventil pracuje s elektromagnetom, ktorý je elektrická cievka navinutá okolo feromagnetického jadra v jeho strede. Ventil pozostáva z rôznych komôr nazývaných aj porty. Solenoid sa používa na posúvanie cievky vo ventile, otváranie alebo zatváranie portov. Cievka je valcový komponent, ktorý slúži funkcii ventilu tým, že buď blokuje alebo umožňuje prietok kvapaliny cez tieto otvory, v závislosti od jeho polohy.